Opleidingen Management / VMS

Veiligheidsmanagement als onderdeel van de dagelijkse praktijk in de zorg

In de verschillende ontwikkelingsfasen naar een optimale veilige zorg dienen zich soortgelijke vraagstukken aan. De kern is telkens ‘welke maatregelen neem ik en hoe implementeer ik deze maatregelen zodanig dat blijvend effect ontstaat?’ En ‘zijn we klaar voor de toekomst, ook als er veranderingen (o.a. eisen aan de zorgaanbieder vanuit het Zorgkantoor) optreden?’
Onze opleidingen veiligheidsmanagement en risicobeheersing zijn gericht op: kennis, eisen, technieken en integreren van risicobeheersing in de dagelijkse uitvoering en veranderingstrajecten.

Opleidingen voor het management in de zorg

ZekerZo heeft een aantal workshops ontwikkeld met een strategisch karakter afgestemd op verschillende fasen van ontwikkeling van de organisatie. De workshops voor leidinggevenden in de zorg betreffen:zorgsector jaarplan

 • Risicobeheersing voor leidinggevenden.
 • Veiligheidsmanagement; VMS introduceren en borgen.
 • Workshop jaarplan zorg.

De basis voor opleiding en workshops voor leidinggevenden

De basis voor de workshops is opgebouwd met varianten van de kernelementen van succesvol sturing geven aan de zorgorganisatie. Bovenaan de reeks staat leiderschap. Daarnaast de cliënt, de medewerkers en HRM, teamwork en samenwerking, cultuur, risicobeheersing, veiligheidsmanagement, methoden, PDCA-cyclus en communicatie.
Bij een aantal onderwerpen is er aandacht voor bezinning op de eigen rol, de betekenis voor organisatie/afdeling, voor afstemming en feedback.
Het programma is intensief.

Ons aanbod in-company

Opleiding Veiligheidsmanagement; een VMS introduceren en borgen

De ééndaagse opleiding wordt gegeven door ZekerZo in samenwerking met de verantwoordelijke voor kwaliteit/veiligheid van de zorginstelling. Een bijdrage van een lid van de Raad van Bestuur is gewenst. De inhoud kan naar behoefte worden ingevuld met beleidsaspecten en uitvoering van de organisatie. Ook deze maatwerk opleiding vergt een forse voorbereiding.

 1. Wat is patiëntONveiligheid?
 2. Visie, VMS doelstellingen en gewenste veiligheidscultuur – RvB
 3. Leiderschap; DE bepalende factor
 4. VMS onderdelen – huidige situatie VMS
 5. Human Factors
 6. Veilig Incidenten Melden en systematiek
 7. PRISMA incidentanalyse
 8. Prospectieve risico-analyse
 9. Hoe aan de slag met VMS, actieplan

Contact en intake

De inhoud van de opleiding wordt in de intakefase bepaald. Dit kan in een gesprek of via mailverkeer en telefonisch contact.
Graag informeren wij u afhankelijk van de situatie in uw organisatie over de mogelijkheden.