Quickscan Risicobeheersing

Risicobeheersing in de gezondheidszorg

Bij de sturing van een zorgorganisatie zijn risico en veiligheid de belangrijkste stuurelementen naast financiën en human resources. Vanuit de externe omgeving worden steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid van patiënt of cliënt.
De certificering van uw VMS naar NTA 8009 norm (2007 en 2011) is een eerste stap in een voortdurende ontwikkeling. Het sturen van de organisatie op basis van Integraal Risicomanagement (ERM) is mogelijk uw doel. Op de lange weg van verbeteringen is het zaak om focus te houden en van tijd tot tijd de plaats te bepalen. Instrumenten voor de plaatsbepaling (o.a. sterkte-zwakte analyse, SWOT) vragen veel tijd en brengen u veel details.
ZekerZo heeft een whitepaper uitgebracht over het leggen van een basis voor het risicomanagement in de zorg.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Status risicomanagement

ZZ barometer RisicobeheersingZekerZo ontwikkelde de ‘ZZ-barometer Risicobeheersing©’’. Een krachtig en eenvoudige tool in de vorm van een quick scan waarmee wordt vastgesteld waar uw organisatie staat op gebied van risicobeheersing en welke punten aandacht behoeven.
Onder procesbegeleiding van ZekerZo wordt in een expert-workshop de status bepaald op 6 dimensies van risicobeheersing en de managementbouwstenen strategie, structuur, cultuur, mensen en middelen. Resultaat is een kleurenschema op 36 aspecten van risicobeheersing. Naast dit overzicht beschikt u over de onderbouwing uit de expert-workshop, aanbevolen prioriteiten en vervolgstappen. ZekerZo rondt dit af met een compacte rapportage.

Het resultaat is een grote mate van betrokkenheid bij de experts en duidelijkheid over de ontwikkelingsfase van uw organisatie; veelal aanleiding voor heroriëntatie op doelen of prioritering. Mogelijk tot aanscherping van visie, doelen en strategie.

Het vervolg: optimaliseren risicomanagement en veiligheidsmanagement

Na de vaststelling met een eerste aanzet naar aanbevelingen vindt een korte presentatie plaats aan het bestuur. Na interne afweging en besluitvorming kan ZekerZo een rol spelen bij alle facetten van het ontwikkeltraject. Een aantal voorbeelden daarvan: herzien visie en strategie, beleidsontwikkelingen, veiligheidsplan, meerjarenprogramma ontwikkeltraject, cultuurtrajecten, projectplannen, projectinrichting (Prince2) en ondersteuning.

Contact en start

ZekerZo gaat graag en vrijblijvend met bestuur en/of kwaliteitsmanagement een gesprek aan over inhoud en mogelijkheden. Neem contact op per telefoon of mail, een afspraak is snel gemaakt.