Passie & Stijl

“Ik ben er trots op een bijdrage te leveren aan het verbeteren van patiëntveiligheid in Nederland.”

Monique Post; passie verbeteren patiëntveiligheid

Sinds 2005 is patiëntveiligheid mijn passie, mede dankzij een voordracht van Roger Resar, longarts werkzaam in de Mayo Clinic en ambassadeur van patiëntveiligheid. Hij liet mij inzien dat er veel vermijdbare gezondheidsschade ontstaat in ziekenhuizen die te voorkomen is door gericht te kijken (door een veiligheidsbril) naar processen, te analyseren en te verbeteren. Het opzetten van een Rapid Response Team is een voorbeeld daarvan. Hij heeft mij zodanig geraakt dat ik zelf een bijdrage wilde gaan leveren aan een veiliger zorg.

Praktijkervaring

Tot 2002 werkte ik als consultant en projectmanager in het bedrijfsleven.
Daarna als beleidsmedewerker in het Amphia Ziekenhuis waar ik onder meer INK-modellen introduceerde en Prince2 projectmanagement.
In de periode 2005 – 2009 heb ik samen met de Raad van Bestuur een Veiligheidsmanagementsysteem ingevoerd als landelijke pilot VMS (Veiligheids Management Systeem); een voorloper van het landelijk VMS programma.
Na deze periode heb ik aan tal van instellingen geadviseerd, systemen geïmplementeerd, audits uitgevoerd en en verbetervoorstellen ingebracht.

Training en docentschap

In 2008 startte ik mijn trainings- en adviesbureau ZekerZo, de veilige zorg met het geven van trainingen aan andere ziekenhuizen en advies over patiëntveiligheid in brede zin: beleid en veiligheidsplannen, introductie analysetechnieken, verbetertrajecten,
cultuur en leiderschap.
Vanaf 2008 werkte ik tevens als docent bij het (inmiddels afgesloten) landelijk VMS programma. Daar verzorgde ik de workshops op gebied van Prisma. Als auditor NIAZ ben ik in staat op basis van de NTA-norm zorginstellingen te beoordelen.
In 2012 startte ik de samenwerking met Twynstra Gudde om de inbreng van alle aspecten van patiëntveiligheid met hen direct te kunnen inbrengen bij managementvraagstukken en organisatieveranderingen.
In 2013 is daaraan toegevoegd het partnerschap met HKZ waarmee ik mijn expertise naast VMS ook voor dit kwaliteitssysteem kan inzetten.

Stijl van werken

Mijn manier van werken is vooral gebaseerd op een persoonlijke benadering. Ik ontmoet in alle type zorginstellingen mensen met een grote betrokkenheid bij hun werk en deskundigheid. Het past volledig in mijn optreden om vanuit een ontspannen sfeer mijn expertise in te brengen, mee te denken, oplossingen aan te dragen en aan uw vraag te voldoen. Omdat organisaties, teams, processen en cultuur zo verschillen zijn mijn opleidingen, adviezen en werkwijze in de uitvoering maatwerk. Zowel in de opleidingen, adviesopdrachten of uitvoering van calamiteiten wordt dit gewaardeerd. De evaluaties en reacties zijn te vinden op de pagina “referenties”

Inzet en onafhankelijkheid; patiëntveiligheid centraal

ZekerZo is betrokken bij de mensen en de organisatie. Nimmer zal daarbij de veiligheid van de patiënt- of de cliënt uit het oog worden verloren. Het is niet alleen de expertise van ZekerZo die dit waarborgt, maar ook de drijfveer van Monique Post om deze activiteiten uit te voeren, daarbij onafhankelijkheid te handhaven en zo nodig ook ongevraagd advies te geven.

DOWNLOAD CV