Workshop Veiligheidscultuur / IZEP

Een veilige werkcultuur in de zorginstelling

Een hoge mate van veiligheid voor patiënt, cliënt en medewerker in de zorg wordt niet uitsluitend bereikt met het toepassen van regels en hanteren van checklists. In een volwassen veiligheidscultuur werken de teamleden met inzicht in de werkzaamheden, de kennis van human factors en vooral enthousiasme. Het systeem of de organisatie kan niet functioneren zonder gemotiveerde mensen.het zorgteam
De kernelementen van een veilige cultuur:

 • Voldoende kennis over patiëntveiligheid
 • Aandacht voor HRM in de relatie met de teamleden
 • Een open cultuur (open, gelijkwaardige teamleden en aanspreken vanzelfsprekend)
 • Teamwork

De volwassenheid van de organisatie; patiëntveiligheid en cultuur

Er zijn meerdere methoden om de cultuurmaturiteit te analyseren en verbeteren. “Hearts and Minds’ is een binnen Shell ontwikkeld instrument. In het kader van het VMS-veiligheidsprogramma wordt gewerkt met de cultuurladder en een instrument voor zelfevaluatie van de patiëntveiligheidscultuur (IZEP).

cultuurladderDe cultuurladder en IZEP

In de cultuurladder worden de verschillende fasen van volwassenheid weergegeven, van een ontkennende fase tot een vooruitstrevende organisatie waarin veiligheid en integraal risicomanagement een centrale plek hebben in organisatie en dagelijks handelen.

De IZEP, is een instrument voor meting en verbetering, maar tevens middel om de veiligheidscultuur binnen de organisatie of het team bespreekbaar te maken. De teamleden krijgen inzicht en bespreken de verschillende aspecten waardoor de aanzet naar een veiliger cultuur en sterker bewustzijn wordt gelegd.

De IZEP maakt op basis van acht dimensies zichtbaar waar de afdeling staat op de cultuurladder met zijn sterke en zwakke punten in de veiligheidscultuur.

 1. Prioriteit en verantwoordelijkheid van patiëntveiligheid
 2. Registreren, evalueren en leren van incidenten
 3. Middelen
 4. Communicatie over patiëntveiligheid
 5. Samenwerking en patiëntveiligheid
 6. Personeelbeleid en patiëntveiligheid
 7. Bekwaamheid en (patiënt)veiligheid
 8. Aanspreek- en nalevingsgedrag

Na de analyse wordt een verbeterplan gemaakt.

Ons aanbod in-company

Workshop Veiligheidscultuur / IZEP

In de workshop worden de noodzaak van een sterke veiligheidscultuur en alle theoretische aspecten van de IZEP behandeld. We doen dit concreet gericht op de situatie van de betreffende organisatie of afdeling. Het is een workshop waar bij voorkeur het hele team deelneemt.
Na afloop van de sessie is de cultuurvolwassenheid duidelijk, zijn gerichte verbeterplannen beschikbaar en is een aanzet gegeven naar verdere integratie in het dagelijkse werk. Het effect op de sfeer, onderlinge verhoudingen, aanspreekbaarheid en veiligheid is groot.

Contact en intake

De inhoud van de maatwerk workshop wordt in de intakefase bepaald. Dit kan in een gesprek of via mailverkeer en telefonisch contact.
Graag informeren wij u afhankelijk van de situatie in uw organisatie over de mogelijkheden.