Opleidingen met open inschrijving

Open het inschrijfformulier

Trainingen toepassen analysemethoden en VMS met open inschrijving

De open inschrijving biedt de mogelijkheid om individueel in het kader van opleiding of bijscholing op weg te raken in de incidentanalyse of procesanalyse, diverse facetten van patiëntveiligheid en het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem VMS. Vooral het onderdeel ‘human factors’ zal aanspreken; waarom maken we onbewust fouten, hoe werkt ons brein.

Methodieken voor analyse PRISMA, SIRE en SAFER

Gekozen kan worden voor retrospectieve analyse (achteraf) van incidenten met de training Het Beste uit PRISMA & SIRE, of de preventieve of prospectieve analyse van processen, handelingen en de toepassing van medische apparatuur. Voor deze prospectieve risico inventarisatie (PRI) geven we de training HFMEA / SAFER.

Ons aanbod op gebied van patiëntveiligheid

Wordt expert in incidentanalyse en calamiteitenanalyse met de opleiding “Het Beste uit PRISMA & SIRE”

Volgende opleiding:
 

31 januari 2019 Inschrijfformulier
 

Volgende opleiding:

 

21 maart 2019 Dagprogramma – Inschrijfformulier

22 maart 2019 Dagprogramma – Inschrijfformulier

Volgende opleiding:
 

15 mei 2019 Dagprogramma – Inschrijfformulier
16 mei 2019 Dagprogramma – Inschrijfformulier

 Volgende opleiding

26 juni 2019 Inschrijfformulier
 

Volgende opleiding

19 september 2019 Dagprogramma – Inschrijfformulier
20 september 2019 Dagprogramma – Inschrijfformulier

 

U wordt opgeleid als expert in PRISMA en u leert de SIRE methode toepassen. Na afloop bent u volledig toegerust om incidenten en calamiteiten grondig te analyseren en teams daarin te begeleiden.

De training is afgestemd op de eisen vanuit certificering. Ruim aandacht gaat uit naar het ontstaan van incidenten, de achtergronden van het menselijk falen (human factors) en bewustwording van de risico’s in de zorgprocessen.

Praktijksituaties vormen de rode draad in de training van de methodieken. Een concreet incident of calamiteit wordt geanalyseerd en verbetervoorstellen worden uitgewerkt zodat tevens een bruikbaar product ontstaat. Meer informatie over de methode vindt u op de pagina Toelichting methoden PRISMA en SIRE.

In deze training zijn onderdelen van beide methoden gecombineerd tot een effectieve werkwijze die zich in veel instellingen heeft bewezen. Na behandeling van de achtergronden van de methode SIRE volgt toepassing van SIRE stap 1 t/m 3 op basis van casuïstiek van de organisatie(s) van de deelnemers. Vervolgens wordt de methode PRISMA uitgelegd en geoefend met casuïstiek (PRISMA oorzakenboom en subclassificaties). Tenslotte wordt de analyse afgerond met de laatste stappen van SIRE (o.a. formuleren verbetervoorstellen). Praktijkervaringen worden gewisseld en tips en trucs aangereikt.
Materiaal: handouts, handleiding oorzakenboom, classificatiekaart en uitgewerkte casus.
Voor medisch specialisten zijn met het volgen van de opleiding 8 accreditatiepunten te behalen.

VOORBEELD DAGPROGRAMMA 2-DAAGS

Opleiding prospectieve risicoanalyse methode SAFER (HFMEA). Van grote betekenis voor patiëntveiligheid en preventie in de zorg

U leert op interactieve manier een prospectieve risico inventarisatie uit te voeren met de methode SAFER waarin systematisch alle faalfactoren inzichtelijk worden. Met een risicomatrix bepaalt u de grootste risico´s. Hierop baseert u verbetervoorstellen. Na afloop kunt u zelfstandig analyseren, teams daarin begeleiden, valkuilen benoemen en u beschikt over tips en trucs om de analyse succesvol af te ronden. Meer informatie over de methode vindt u op de pagina Toelichting methode SAFER.

In het programma is aandacht voor de achtergronden van het menselijk falen (human factors), patiëntveiligheid, risicomanagement en de rol van de procesbegeleider. De methodiek wordt met inbreng van eigen casuïstiek (werkproces/zorgpad) behandeld en vervolgens geoefend. Daarmee wordt een concreet toepasbaar product vervaardigd. De aansluiting bij de praktijk zorgt voor een maximaal leereffect.

Volgende opleiding: 12 oktober 2016 – Inschrijfformulier

VOORBEELD DAGPROGRAMMA SAFER

Veiligheidsmanagement (VMS) voor leidinggevenden; introductie en borging in de praktijk

Maatregelen zijn genomen om de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg te verbeteren. Medewerkers zijn opgeleid; de technieken zijn voor een belangrijk deel in huis. Zijn we er nu? Beheersen we de risico’s en is alles wat is geleerd nu vast onderdeel van de dagelijkse praktijk? Hebben we er voldoende vertrouwen in dat alles is gedaan om veilige zorg te bieden? ZekerZo, legt met de workshop Veiligheidsmanagement voor Leidinggevenden een basis voor succesvol richting geven aan blijvende risicobeheersing.

In een intensieve en interactieve workshop komen de belangrijkste aspecten van het implementeren van veiligheidsmanagement aan bod. Aspecten als leiderschap, de cultuurladder als graadmeter voor de volwassenheid van de organisatie op gebied van veiligheidscultuur, HRM-eisen, human factors (waarom maken mensen fouten) en methodische analysetechnieken. Uiteraard ook de onderdelen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het (jaar)plan en het integreren in de dagelijkse praktijk. Kortom: kennis, eisen, technieken en integreren van risicobeheersing in de dagelijkse uitvoering. Meer informatie over de opleiding vindt u in het dagprogramma.

Volgende opleiding: 25 november 2016 – Inschrijfformulier

VOORBEELD DAGPROGRAMMA VMS