Opleiding Prospectieve Risico Analyse SAFER

ZekerZo in-company training prospectieve risico analyse

De ZekerZo verzorgt de SAFER opleiding voor groepen van 5 tot 15 medewerkers. De training beslaat twee dagdelen.

Maatwerk opleiding prospectieve risico inventarisatie (PRI)

In de tot nu gegeven trainingen zijn door de zorginstelling geselecteerde zorgprocessen geanalyseerd. Door het betrekken van het eigen zorgproces in de opleiding neemt het leereffect toe en krijgt de organisatie handvatten, tips en trucs voor inrichting en uitvoering in de dagelijkse praktijk. Naast opleiden tevens een concreet resultaat. In de intakefase komen de mogelijkheden aan bod en worden de leerdoelen bepaald.

Terugkomdag

Voor een optimaal resultaat raden we aan om enkele maanden na de training een terugkomdag te organiseren. Dit geeft de gelegenheid om inmiddels opgedane ervaringen onder begeleiding van de trainster uit te wisselen en te toetsen. Daarbij komt niet alleen de toepassing van de methode aan bod, maar ook de organisatie van de analyses, de taakafbakening, tips voor de uitvoering en het betrekken van andere medewerkers en management. In de praktijk wordt deze dag als bijzonder nuttig ervaren. Er ontstaat verdieping van kennis, sterke samenwerking en het versterkt het integreren van de risico inventarisatie in de dagelijkse praktijk.

Deelnemers

Het grootste draagvlak in de organisatie ontstaat als de groep deelnemers bestaat uit procesbegeleiders, leden van analyseteams, medewerkers van afdelingen, medisch specialisten en het management. Kortom, alle betrokkenen die een rol hebben in het te analyseren proces.

Methode SAFER praktisch

Door de toepassing van de methode SAFER in o.a. ziekenhuizen, verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg heeft ZekerZo veel praktijksituaties kunnen verwerken in de opleiding. Ook is een vereenvoudiging van de SAFER methode uitgewerkt. Procesbegeleiders en onderzoekers ervaren dit als een goed werkbare aanpak.

Ons aanbod in-company

Opleiding Prospectieve risico inventarisatie met SAFER

Proactief processen onderzoeken op risico’s is een must. Na analyse van incidenten is de overgang naar prospectieve risico-inventarisatie van de processen een volgende stap in patiëntveiligheid.prospectieve risico inventarisatie

U leert op interactieve manier op basis van de methode SAFER (Engelse versie HFMEA) een prospectieve risico inventarisatie uit te voeren waarin systematisch alle faalfactoren inzichtelijk worden.
Met een risicomatrix bepaalt u de grootste risico´s. Hierop baseert u verbetervoorstellen. Na afloop kunt u zelfstandig analyseren, teams daarin begeleiden, valkuilen benoemen en u beschikt over tips en trucs om de analyse succesvol af te ronden.

Meer informatie over de methode vindt u op de pagina Toelichting methode SAFER.

Het programma kan als volgt worden ingericht:
In de ochtend leren de procesbegeleiders en betrokkenen van het zorgproces wat risicomanagement is, de onderdelen van de SAFER en de rolinvulling van de procesbegeleider.
Indien wenselijk kan hierna ook een (kort) onderdeel over de human factors worden opgenomen. Als deelnemers hierin nog niet zijn opgeleid is dit zinvol in het kader van identificatie van mogelijke risico’s bij menselijk handelen.
Daarna volgt aan het einde van de ochtend en de rest van de dag de praktische toepassing van SAFER op een kritisch zorgproces van de zorginstelling. Door de direct betrokkenen bij het kritische zorgproces uit te nodigen, kan het proces kwalitatief en volledig worden geanalyseerd. Procesbegeleiders zien op welke wijze de trainster in een praktijkoefening de rol van procesbegeleider uitvoert en leren hiervan.

Leerproces: “Leren door kennisoverdracht, zien en ervaren”.
De methodiek toepassen met inbreng van eigen casuïstiek geeft zowel een concreet toepasbaar product en zorgt voor een maximaal leereffect.

Deze risico inventarisatie wordt ook wel PRI (acroniem van prospectieve risico inventarisatie) genoemd.
SAFER = Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico’s
HFMEA = Healthcare Failure Mode and Effect Analysis

VOORBEELD DAGPROGRAMMA

Contact en intake

De inhoud van de opleiding wordt in de intakefase bepaald. Dit kan in een gesprek of via mailverkeer en telefonisch contact.
Graag informeren wij u afhankelijk van de situatie in uw organisatie over de mogelijkheden.