Opleiding Incidentanalyse met PRISMA en SIRE

In-company training incidentanalyse PRISMA en/of SIRE

ZekerZo verzorgt opleidingen voor incidentanalyse op de door u gewenste locatie voor groepen van 5 tot 15 medewerkers, o.a. training VIM commissie of VIM team, analysecommissie, zorgafdeling, management en medewerker kwaliteit. In de regel beslaan de trainingen twee dagdelen. Afhankelijk van het type opleiding en de wensen kan dit uitgebreid worden met een avonddeel of worden voortgezet naar de volgende dag.

Standaard of maatwerk opleiding methode PRISMA of SIRE

De PRISMA / SIRE training omvat een standaardpakket dat deels wordt bepaald door de eisen vanuit certificering. We raden sterk aan de opleiding af te stemmen op uw organisatie. Door het betrekken van eigen incidenten en calamiteiten in de opleiding neemt het leereffect toe. We werken daarbij in de workshop een aantal incidenten uit zodat een concreet resultaat ontstaat. In de intakefase komen de mogelijkheden aan bod en worden de leerdoelen bepaald.

Het Veilig Incidenten Melden (VIM) is onderdeel van de PRISMA training.

Terugkomdag

Voor een optimaal resultaat raden we aan om enkele maanden na de training een terugkomdag te organiseren. Dit is de gelegenheid bij uitstek om inmiddels opgedane ervaringen onder begeleiding van de trainster uit te wisselen en te toetsen. Daarbij komt niet alleen de toepassing van de methode aan bod, maar ook de organisatie van de analyses, de taakafbakening, tips voor de uitvoering en het betrekken van andere medewerkers en management. In de praktijk wordt deze dag als bijzonder nuttig ervaren. Er ontstaat verdieping van kennis en sterke samenwerking en het versterkt het integreren van de analyses en commissies in de dagelijkse praktijk.

Ons aanbod in-company

Opleiding incidentenanalyse met PRISMA of SIRE

Bij het leren van incidenten is het van belang dat (bijna) incidenten systematisch worden geanalyseerd en verbeteracties worden ingezet. Hiervoor kunnen meerdere methoden worden gehanteerd. Afhankelijk van de keuze van de instelling betreft deze ééndaagse opleiding de methode PRISMA of de methode SIRE. Veel aandacht gaat uit naar bewustwording, het belang van het melden en de achtergronden van het ontstaan van incidenten, de Human Factors: hoe komt het dat mensen fouten maken en welke invloed hebben de systemen / zorgprocessen.
Materiaal: handouts, handleiding oorzakenboom, classificatiekaart en uitgewerkte casus.
Voor medisch specialisten 8 accreditatiepunten.

Het Beste uit PRISMA & SIRE; wordt expert in incidentenanalyse ‘de meest gekozen opleiding’

In deze training ‘Het Beste uit PRISMA & SIRE’ zijn onderdelen van beide methoden gecombineerd tot een effectieve werkwijze die zich in veel instellingen heeft bewezen.

U wordt opgeleid als expert in PRISMA en u leert de SIRE methode toepassen. Na afloop bent u volledig toegerust om incidenten en calamiteiten grondig te analyseren en teams daarin te begeleiden.
Ruim aandacht gaat uit naar het ontstaan van incidenten, de achtergronden van het menselijk falen (human factors) en bewustwording van de risico’s in de zorgprocessen. Praktijksituaties vormen de rode draad in de training van de methodieken. Een concreet incident of calamiteit wordt geanalyseerd en verbetervoorstellen worden uitgewerkt zodat in de training een bruikbaar product ontstaat. Meer informatie over de methode vindt u op de pagina Toelichting methoden PRISMA en SIRE.

Na de behandeling van de Human Factors en achtergronden van de methode SIRE volgt toepassing van SIRE stap 1 t/m 3 op basis van casuïstiek van de zorginstelling. Vervolgens wordt de methode PRISMA uitgelegd en geoefend met casuïstiek (PRISMA oorzakenboom en subclassificaties). Tenslotte wordt de analyse afgerond met de laatste stappen van SIRE (o.a. formuleren verbetervoorstellen). Praktijkervaringen worden gewisseld en tips en trucs aangereikt.
Materiaal: handouts, handleiding oorzakenboom, classificatiekaart en uitgewerkte casus.
Voor medisch specialisten 8 accreditatiepunten.

VOORBEELD DAGPROGRAMMA 2-DAAGS

Training PRISMA & SIRE light

De combinatie van beide methoden zoals in de opleiding Het Beste uit PRISMA & SIRE, maar dan met daarin doorgevoerde vereenvoudigingen. Dit levert een goed analyseresultaat met aanpassingen in de vraagstelling en rapportage. Ook hier veel aandacht voor inzicht, de Human Factors en een concreet analyse resultaat.

PRISMA opleiding of workshop PRISMA & SIRE voor medisch specialisten

In deze compacte workshop van 3 uur wordt de PRISMA (en SIRE) methodiek uitgelegd en wordt met casuïstiek geoefend. Na deze workshop zijn deelnemers in staat incidenten te analyseren en classificeren met PRISMA. De workshop kan in de avonduren plaatsvinden en worden uitgebreid met het onderdeel Human Factors.

Contact en intake

De inhoud van de maatwerk workshop wordt in de intakefase bepaald. Dit kan in een gesprek of via mailverkeer en telefonisch contact. Graag informeren wij u afhankelijk van de situatie in uw organisatie over de mogelijkheden.