Incidentenanalyse medewerkersincidenten

Nieuwe Opleiding voor HRM-, P&O of ARBO medewerkers 

Agressie en geweld in ziekenhuizen en zorginstellingen; ook wel ARBO incidenten of medewerkersincidenten genoemd. 

Personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen wordt geregeld met agressie en geweld geconfronteerd, variërend van schelden en beledigen tot (soms grof) lijfelijk geweld. Bijvoorbeeld omdat cliënten op deze wijze (snel) hun behandeling willen afdwingen. Deels komt de agressie ook voort uit frustratie en angst van de cliënt en zijn omgeving, of vloeit voort uit het ziektebeeld of de beperkingen van de cliënt. Veelal staat de cliënt centraal. Hierdoor kan er een dilemma ontstaan tussen de belangen van de cliënt en die van het ziekenhuis / zoerginstelling en haar personeel. 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van confrontatie met agressie en geweld? 

Agressie- of geweldsincidenten kunnen voor de betrokkenen zo schokkend zijn, dat deze als traumatisch worden ervaren en stress veroorzaken. Zoals bekend kunnen deze medewerkers daardoor klachten krijgen, als vermoeidheid, slaapproblemen of andere psychische gezondheidsproblemen. Op langere termijn kunnen medewerkers hierdoor overspannen raken of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) krijgen. Langdurige uitval kan hier het gevolg van zijn.    

Opleiding incidentenanalyse met PRISMA of SIRE

Met deze methodieken kunnen ARBO of medewerkersincidenten grondig geanalyseerd worden zodat de basisoorzaken in goed beeld komen. Met deze methodieken worden systematisch alle factoren bekeken en beoordeeld om te bepalen of ze een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het incident. Deze methodieken hebben inmiddels hun toegevoegde waarde bewezen in de analyse van incidenten van patiënten- en cliënten-zorg sinds 2005.

Bij Zekerzo is veel expertise opgebouwd vanaf 2005 met deze methodieken en Zekerzo geeft opleidingen vanaf 2008 in het hele land in alle sectoren van de gezondheidszorg. 

Arbo incidenten met PRISMA & SIRE

Zekerzo heeft inmiddels deze methodieken toegepast op de ARBO incidenten. En het is duidelijk geworden dat ook voor deze incidenten de methodieken PRISMA & SIRE zeer geschikt zijn en ertoe leiden dat de basisoorzaken gevonden worden. Met deze basisoorzaken kunnen structurele verbeteracties worden ingevoerd om deze soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

 

Het Beste uit PRISMA & SIRE; wordt expert in incidentenanalyse ‘de meest gekozen opleiding’

In deze training ‘Het Beste uit PRISMA & SIRE’ zijn onderdelen van beide methoden gecombineerd tot een effectieve werkwijze die zich in veel instellingen heeft bewezen.

U wordt opgeleid als expert in PRISMA en u leert de SIRE methode toepassen. Na afloop bent u volledig toegerust om incidenten en calamiteiten grondig te analyseren en teams daarin te begeleiden.
Ruim aandacht gaat uit naar het ontstaan van incidenten, de achtergronden van het menselijk falen (human factors) en bewustwording van de risico’s in de zorgprocessen. Praktijksituaties vormen de rode draad in de training van de methodieken. Een concreet incident of calamiteit wordt geanalyseerd en verbetervoorstellen worden uitgewerkt zodat in de training een bruikbaar product ontstaat. Meer informatie over de methode vindt u op de pagina Toelichting methoden PRISMA en SIRE.

Na de behandeling van de Human Factors en achtergronden van de methode SIRE volgt toepassing van SIRE stap 1 t/m 3 op basis van casuïstiek van de zorginstelling. Vervolgens wordt de methode PRISMA uitgelegd en geoefend met casuïstiek (PRISMA oorzakenboom en subclassificaties). Tenslotte wordt de analyse afgerond met de laatste stappen van SIRE (o.a. formuleren verbetervoorstellen). Praktijkervaringen worden gewisseld en tips en trucs aangereikt.
Materiaal: handouts, handleiding oorzakenboom, classificatiekaart en uitgewerkte casus.
Voor medisch specialisten 8 accreditatiepunten.

VOORBEELD DAGPROGRAMMA 2-DAAGS

Contact en intake

De inhoud van de maatwerk workshop wordt in de intakefase bepaald. Dit kan in een gesprek of via mailverkeer en telefonisch contact. Graag informeren wij u afhankelijk van de situatie in uw organisatie over de mogelijkheden.