Opleiding SIRE methode

Gespecialiseerd in het geven van de SIRE training 

  • Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie
  • Een gestructureerde manier om een incident te reconstrueren en te evalueren
  • Het veiliger maken van processen
  • Vrijheid van spreken
  • Er wordt geen schuldige aangewezen
  • Meest effectief bij ernstige of hoogfrequente incidenten 

Wilt u leren om op een correcte manier om te gaan met incidenten? Om incidenten in het vervolg te voorkomen? Dan biedt de SIRE training van ZekerZo de oplossing. In de opleiding SIRE methode krijgt u handvaten, een toolbox, om ernstige incidenten en calamiteiten in kaart te brengen. Hoe heeft het überhaupt kunnen gebeuren? En hoe voorkomen we zoiets soortgelijks de toekomst? Vragen waarop u tijdens onze SIRE training antwoord krijgt. 

Wat houdt een SIRE training in?

Tijdens een SIRE training wordt de SIRE methode besproken. De SIRE methode is net zoals de PRISMA methode bedoeld om incidenten op een diepgaande manier te analyseren. Gedurende de opleiding SIRE methode wordt u een gereedschapskist aangereikt. Een gereedschapskist waaruit u technieken kunt kiezen die passen bij uw incident of calamiteit. Dit leidt tot zinvolle aanbevelingen die soortgelijke incidenten en calamiteiten in de toekomst kunnen voorkomen. U krijgt een duidelijke documentatie van de oorzaken en de gevolgen.

De vele voordelen van ZekerZo

ZekerZo is niet de enige die een opleiding SIRE methode aanbiedt. Maar wij zijn wel de enige met zoveel voordelen. Door de jarenlange praktijkervaring, de persoonlijke benadering, de onafhankelijkheid en de passie voor het vak, bent u bij ons verzekerd van een SIRE training waar u daadwerkelijk iets aan heeft.

Hebben we uw interesse weten te wekken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.