Onderzoeksmethode PRISMA, SIRE voor analyse en onderzoek

ZekerZo verzorgt trainingen voor de PRISMA, SIRE methode

 • De zorg direct verbeteren
 • Een incident stapsgewijs analyseren
 • Een gemakkelijk leesbare, visuele weergave van het incident
 • Bewustwording en nieuwe inzichten
 • Betrokkenheid van medewerkers en omgeving cliënt

De PRISMA methode is een speciale onderzoeksmethode die is ontwikkeld om hulp te bieden bij het maken van een incidentenanalyse. Door middel van een oorzakenboom worden faalfactoren verzameld om de basisoorzaken duidelijk te maken en zo een PRISMA analyse te verzorgen. Hierbij kijken wij verder dan enkel het menselijk handelen. Processen, het gebruik van apparatuur en systemen worden eveneens grondig meegenomen in het PRISMA onderzoek.

Om onderzoeksmethode PRISMA juist toe te kunnen passen biedt ZekerZo een training aan voor onder andere zorgafdelingen, de analysecommissie en het VIM (Veilig Incidenten Melden) team.

Schakel de hulp in van ZekerZo voor onderzoeksmethode PRISMA voor onderzoek en analyse

ZekerZo biedt u het gereedschap om op een correcte manier om te gaan met incidenten. Onderzoeksmethode PRISMA is bedoeld voor incidentanalyse. PRISMA staat voor Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses. ZekerZo helpt u met een passende training om de PRISMA methode correct in te kunnen zetten tijdens een onderzoek of analyse. Een onderdeel van de training omvat veilig incidenten melden (VIM).

Bij ZekerZo kunt u terecht voor:

 • opleidingen patiëntveiligheid en risicobeheersing
 • trainingen management
 • een ervaren, enthousiaste trainer en adviseur
 • hulp voor organisaties in elke zorgsector
 • maatwerk oplossingen
 • advies en coaching

Neem contact met ons op

Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken indien u meer informatie over onze diensten en werkwijze zoekt. Wilt u gebruik maken van onze diensten, maak dan gebruik van ons contactformulier of bel 06 38 13 62 91. ZekerZo beantwoordt ook graag al uw vragen met betrekking tot de PRISMA analyse.