VMS-Implementatie en Verandertrajecten

Veiligheidsmanagement, VMS en ZekerZo

Vanaf het prille begin van de ontwikkeling van VMS-programma’s heeft ZekerZo ervaring met de introductie en het verbeteren van veiligheidsmanagement, ondersteunende systemen en analysemethodieken. Startend als coördinator binnen de landelijke pilot VMS in 2005 en docent voor VMS Zorg. Patiëntveiligheid en de positie van patiënt of cliënt staan hoog in het vaandel. De verbreding van introductie van het Veiligheidsprogramma VMS naar algehele risicobeheersing en integraal risicomanagement binnen de zorginstellingen was een logisch vervolg.

Recente VMS bijdragen patiëntveiligheid

ZekerZo geeft o.a. ondersteuning bij het kunnen voldoen aan de aanvullende eisen (NTA 8009:2011), het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T en de doorontwikkeling van het VMS in de GGZ (programma 2012-2014). Daarnaast is in presentaties aan management richting gegeven aan de vraag “hoe krijg je een VMS werkend?”

Basiselementen VMSbasiselementenVMS-zt

  1. Beleid: het formuleren van een veiligheidsbeleid en strategie
  2. Cultuur: het creëren van een veilige cultuur
  3. PRI: inzichten in risicovolle processen
  4. VIM: het veilig incidenten melden
  5. Continu verbeteren: het blijvend verbeteren van de (patiënt)veiligheid
  6. Patiëntenparticipatie: het betrekken van patiënten en cliënten bij veiligheidsbeleid en –strategie.

Diensten ZekerZo

ZekerZo kan onderzoek doen naar de volledigheid van het VMS (geaccrediteerd auditor NIAZ) of volwassenheid van de veiligheidscultuur, verbetervoorstellen met u formuleren en de acties leiden of begeleiden.
Daarbij kunnen we een door ZekerZo ontwikkeld instrument inzetten. Deze met een expertgroep uit uw organisatie uit te voeren quick scan’, de ZZ-barometer Risicobeheersing© geeft een volledig beeld en is basis voor verbetering. Bij alle acties werkt ZekerZo op een manier die draagkracht realiseert voor veiligheid.

VMS compleet en werkend

maturiteit-organisatie-VMSEen VMS kan uitsluitend functioneren binnen een goed ontwikkeld leiderschap. Hiervoor heeft ZekerZo opleidingen ontwikkeld: de workshop Risicobeheersing voor Leidinggevenden en de training VMS introduceren en borgen.
Daarnaast organiseert ZekerZo o.a. intervisiebijeenkomsten en presentaties met discussie over het in de praktijk neerzetten van een levend veiligheidsmanagement systeem.

Voorbeelden van ondersteuning en een Whitepaper Management in de gezondheidszorg vindt u op de pagina management/coaching.

Contact

Wij gaan vrijblijvend een gesprek aan over de mogelijkheden van advies, ondersteuning, introductie of verbetering van een op de werkvloer gedragen VMS. Bel of mail voor een afspraak.