Veiligheidsplannen

Veiligheid “dat doen we al”

In alle typen zorginstellingen staat veiligheid hoog in het vaandel. De zorg voor patiënt of cliënt is de reden van bestaan en het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur dat die zorg veilig is. Veilig geconcretiseerd in visie, beleid, plannen en een werkend, al dan niet verplicht gesteld, veiligheids- of kwaliteitssysteem. De normen en eisen aan het systeem zijn de basis van certificatie; het “bewijs van goed gedrag”.
In diverse actieprogramma’s is een veiligheidsgolf over de instellingen heen gekomen en het onderwerp is veelal goed verankerd in de organisatie.

Patiëntveiligheid; zijn we er nu?

veilige zorg

Ja we zijn ver in Nederland. De certificering is in orde, soms werken we met risicomanagers of integraal risicomanagement en hier en daar wordt de nieuwste internationale JCI standaard reeds toegepast. Het is echter met patiëntveiligheid nooit achterover leunen. We hebben nu eenmaal te maken met fuserende of sterk veranderende organisaties en zorgconcepten, wijzigingen in het takenpakket, ontstaan van samenwerkingsverbanden, personeelswijzigingen en optredende probleemsituaties binnen de afdelingen. Cultuur blijft aandachtspunt en incidenten blijven zich nog steeds voordoen.

Gedragen en actueel veiligheidsmanagement

Een veiligheidsplan zal inmiddels de richting aangeven voor patiëntveiligheid. Veelal tot stand gekomen met gebruik van de bestaande richtlijnen en hulpmiddelen. We kennen o.a. de Handreiking Veiligheidsplan voor de GGZ uit het programma Veilige zorg, de eisen uit het GGZ – programma 2012-2014 doorontwikkeling van het VMS, het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T , de HKZ norm, de NTA-norm 8009 en de Handleiding Veiligheidsplan uit het VMS veiligheidsprogramma met tools en voorbeelden.
Met alle ontwikkelingen in de zorgsector zal het plan voortdurend geactualiseerd worden. De medewerkers gaan niet alleen mee in de veranderingen en verbeteringen; een goed werkend plan komt tot stand met hun betrokkenheid.

ZekerZo actualiseert en zorgt voor draagkracht

Ter ondersteuning van wijzigingen of van verbeteringen in het veiligheidsbeleid kan de hulp van ZekerZo in diverse varianten worden ingeroepen, o.a.:

De introductie van veiligheidsmanagement en VMS
Het begeleiden van het bijstellen van visie en beleid na fusie en het doorvertalen naar plannen op afdelingsniveau
Het aanpassen van bestaande veiligheidsplannen aan de introductie van de NTA-8009 versie 2011
Het beoordelen van bestaande plannen en uitvoering en het actualiseren daarvan.
In een aantal situaties werd succes behaald met het herformuleren of bekrachtigen van veiligheidsmaatregelen, maar dan dit keer met een bredere vertegenwoordiging uit de zorgteams. De draagkracht en daarmee de veilige uitvoering (cultuur) neemt bij een dergelijke goed begeleide aanpak zodanig toe dat het lijkt of er nieuwe maatregelen in werking zijn getreden. Deze werkwijze staat ZekerZo voor bij alle introducties, wijzigings- en verbetertrajecten.

Contact

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk oordeel over introductie of aanpassing van uw veiligheidsplan? Vanuit ruime ervaring op dit terrein en het optreden als auditor kan vrijblijvend een oriënterend gesprek worden gearrangeerd over de mogelijkheden. Bel of mail Monique Post.