Uitvoeren Prospectieve Risico Analyse

De prospectieve risico inventarisatie

Vooral met de introductie van de veiligheidsprogramma’s VMS en Veilige Zorg, ieders zorg (GGZ) is de preventieve of prospectieve risico inventarisatie van de zorgprocessen op gang gekomen. Certificering als waardering van optimale kwaliteit of patiëntveiligheid is mede afhankelijk van de uitvoering van de PRI. Veel zorgorganisaties hebben de risicovolle processen geïnventariseerd en veiligheidsmaatregelen of – barrières ingebouwd.

Geen achterover leunen

proces risico'sUit de vraag naar de uitvoering van prospectieve inventarisaties blijkt dat nog wel achterstand bestaat. Dit blijkt ook uit de NIAZ audits en IGZ onderzoek. Terwijl veel problemen als gevolg van veranderingen juist voorkomen kunnen worden door prospectieve risico analyse. Denk hierbij aan verschuivingen van intramurale zorg naar de eerste lijn, samenwerkingsverbanden, fusies, snel opeenvolgende nieuwe technologieën, het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur, en complexere behandelingen bij patiënten met comorbiditeit.

De prospectieve risico inventarisatie staat volop in de aandacht en is een levend instrument in de permanente aandacht voor patiëntveiligheid of cliëntveiligheid. Het vraagt om een multidisciplinaire aanpak, professionele begeleiding en voldoende prioriteit. De methode SAFER (Engels HFMEA) staat borg voor gestructureerde uitvoering (zie pagina toelichting methode SAFER) .

Ondersteuning en uitvoering prospectieve risico analyse

Bij achterstand in uitvoering van risicoanalyse of bij complexe veranderingen kan behoefte ontstaan aan ondersteuning. Ook kan er in de organisatie een gebrek zijn aan procesbegeleiders met praktijkervaring.

De mogelijkheden van ZekerZo

prospectieve risico inventarisatieVan belang is de doelstelling van de ondersteuning. Dit kan nogal uiteenlopen. Een aantal voorbeelden:

  • het concreet uitvoeren van de risico analyse methode SAFER op een proces zodat aan het eind van de dag alle risico’s in kaart zijn gebracht
  • achterstand inlopen of de risico’s van nieuwe processen of samenwerkingsverbanden in kaart brengen
  • het opleiden van procesbegeleiders
  • het creëren van draagkracht in de organisatie en enthousiasmeren organisatie en medewerkers voor de preventieve veiligheidsmaatregelen.

Het doel van ZekerZo is het kunnen bijdragen aan een veiliger zorg, zowel qua patiëntveiligheid als het veilig kunnen werken door de zorgteams. Op alle aspecten kan ZekerZo ondersteunen met procesbegeleiding, opleiden, inrichten en uitvoeren.

Werkwijze

In een oriënterend gesprek verkennen we behoeften en mogelijkheden. ZekerZo werkt een voorstel uit met een raming van de inspanning voor de zorginstelling en voor ZekerZo. Daarbij worden de condities geschetst.

Veelal worden in het programma onderdelen opgenomen als:

  • Een dagdeel opleiding voor het team en/of procesbegeleiders in risicomanagement, de methode en de rol van de procesbegeleider.
  • Het gezamenlijk en onder begeleiding van ZekerZo, Monique Post, uitvoeren van de risico analyse van een proces. Dit is belangrijk voor het ervaren van de rol van de procesbegeleider (leren door zien).
  • Het door de deelnemers zelf leiden van een risico analyse. Daarbij ondersteunt ZekerZo waar nodig en wordt feedback gegeven en geëvalueerd (leren door doen).

ZekerZo kan u informeren over de kritische succesfactoren.

Contact en start

Trekt deze aanpak u aan en heeft u behoefte aan ondersteuning laat dit dan weten. Een vrijblijvend gesprek behoort tot de mogelijkheden. Bel of mail direct.