Incidenten Analyse op Zorgafdelingen

Uitvoeren of verbeteren van incidentanalyse

U kunt ZekerZo bij de incidentenanalyse inzetten voor het opvangen van een capaciteitsprobleem en/of voor verbetering van de uitvoering van het analyseproces. De praktische toepassing van de incidentenanalyse kan op verschillende manieren zijn georganiseerd. Binnen een goed ingewerkt en opgeleid team met vaste structuren, ingezette verbeteracties en evaluaties zal het resultaat positief zijn. Ontbreekt ervaring, voldoende opleidingsniveau, heldere structuur of prioriteit, dan blijft het resultaat onvoldoende. Als verantwoordelijk leidinggevende kan de bijsturing lastig zijn door het specialistische karakter van de methodische aanpak.

Tijd voor een opfris moment

risico valincidentZekerZo, Monique Post, heeft ruime ervaring in de opzet en uitvoering van incidentanalyse, in het geven van opleidingen in de methodieken o.a. PRISMA en SIRE en de beoordeling van praktijksituaties. Vanuit deze kennis en ervaring wordt het analyseteam of de VIM commissie meegenomen in alle facetten van de incidenten analyse. Organisatie, richtlijnen, vastlegging, analyse, classificeren, verbeteracties, evaluaties, communicatie en cultuur, alles wordt onder de loep genomen op basis van de concrete incidenten.

Voorwerk

Na afstemming over de bestaande situatie, doelstellingen, trainingsaanpak en het faciliteren van de verbetering volgt enig voorbereidend werk (kennisname documenten en resultaten). Dan de training on the job.

Incidentanalyse; training on the job

De betrokken teamleden, het VIM team of analysecommissie worden kort door methode en human factors (hoe komt het dat mensen fouten maken) geleid. De huidige aanpak en werkwijze wordt objectief besproken, met het team geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Het werken met de analysemethode PRISMA, zoals het maken van de oorzakenboom, het neutraal door blijven vragen naar de basisoorzaken en de indeling in subclassificaties wordt onder procesbegeleiding toegepast op de eigen incidenten. De oorzaken worden geprioriteerd, verbeteracties en een vervolgtraject worden uitgewerkt.

Het resultaat

oorzakenboom-PRISMADe kennis van de methode is weer opgefrist, het analyseproces is ingericht, de incidenten zijn geanalyseerd en verbeteringen aangereikt; de insteling of afdeling is up-to-date. Door deze aanpak ontstaat sterke betrokkenheid, begrip en teamspirit. Het team ‘staat op de rails’.

De inspanning

Voor het voorbereidende gesprek, inlezen en de training on the job worden in de regel totaal twee dagdelen uitgetrokken. Afhankelijk van de bestaande situatie (organisatie, meerdere afdelingen of omvang werkpakket) kan een forsere inzet gewenst zijn.
Het geven van ruimte voor de verbeteringen aan het team wordt tevoren besproken. Het enthousiasme mag niet getemperd worden na afloop van het opfris moment.

Contact en start

Wenst u meer informatie over de invulling van een capaciteitsprobleem, over verbetering van het analyseproces of wilt u een afspraak maken? Bel of mail direct.