Procedures

Informatie opvragen en offertes aanvragen voor in-company trainingen en andere diensten

Offertes kunt u aanvragen via email of via telefonisch contact.
Zodra uw aanvraag is binnengekomen wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen.
Overige informatievragen worden uiterlijk binnen 5 werkdagen in behandeling genomen (met berichtgeving van ontvangst) en uiterlijk binnen 15 werkdagen afgehandeld. Als langere tijd nodig is voor de afhandeling wordt informatie verstrekt over verwachte doorlooptijd.

Geheimhoudingsverklaring

Alle informatie over interne aangelegenheden van de klantorganisatie waarvan kennis wordt genomen tijdens een training of andere dienst, wordt door ZekerZo vertrouwelijk behandeld. Slechts na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de opdrachtgever kan informatie extern gebruikt worden.

Klachtenprocedure

Klachten over de dienstverlening kunnen aangemeld worden bij M.C.M. Post via email, info@zekerzo.nl, of per brief verstuurd naar Slotlaan 48, 4851 ED Ulvenhout.

Klachten krijgen een registratienummer en worden uiterlijk binnen 2 werkdagen in behandeling genomen met bericht van ontvangst.
Uiterlijk binnen 10 werkdagen wordt inhoudelijk gereageerd op de klacht.
In overleg met de klagende partij wordt besproken wat de klacht precies inhoudt, welke oorzaken aan te wijzen zijn en wordt een passende oplossing gezocht. ZekerZo spant zicht tot het uiterste in om een klacht naar volle tevredenheid voor de klagende partij af te handelen. Indien langere tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, wordt de klagende partij hierover (o.m. reden van uitstel) ingelicht. Deze wordt daarnaast elke maand ingelicht over de voortgang / status van de klacht. Tevens wordt een indicatie gegeven wanneer de verwachting is dat uitsluitsel kan worden gegeven. Klachten worden ten alle tijde vertrouwelijk behandeld.
De afhandeling van klachten wordt geregistreerd en wordt voor de duur van 5 jaar bewaard.

Beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde wordt beschreven in de algemene voorwaarden.