Partners

Monique Post is geassocieerd partner van Twynstra Gudde

partner-twynstraguddeEen unieke combinatie van expertise op gebied van patiëntveiligheid, kwaliteit, risicobeheersing, organisatie en management. ZekerZo kan daardoor oplossingen aanbieden voor complexe vraagstukken. Op deze wijze kunnen o.a. fusies of reorganisaties worden begeleid met directe inbreng van de veiligheids- en kwaliteitscomponent. Mogelijk met introductie van integraal risicomanagement waarin de borging van patiëntveiligheid optimaal kan worden gerealiseerd.

ZekerZo is partner van HKZ

hkz-partnerHKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) werkt aan duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Zij stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, VV&T, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden.
ZekerZo is partner van HKZ en kan worden ingezet voor audits op het HKZ kwaliteitssysteem, het initiëren of begeleiden van verbeter- en onderhoudsplannen, en voor opleidingen op gebied van patëntveiligheid.