Agenda

Het Beste uit PRISMA & SIRE

6-10-2022 – 7-10-2022

Word expert in incidentanalyse en calamiteitenanalyse met de opleiding “Het Beste uit PRISMA & SIRE”

6 oktober 2022 Dagprogramma – contactformulier
7 oktober 2022 Dagprogramma – contactformulier

U wordt opgeleid als expert in PRISMA en u leert de SIRE methode toepassen. Na afloop bent u volledig toegerust om incidenten en calamiteiten grondig te analyseren en teams daarin te begeleiden.

De training is afgestemd op de eisen vanuit certificering. Ruim aandacht gaat uit naar het ontstaan van incidenten, de achtergronden van het menselijk falen (human factors) en bewustwording van de risico’s in de zorgprocessen.

Praktijksituaties vormen de rode draad in de training van de methodieken. Een concreet incident of calamiteit wordt geanalyseerd en verbetervoorstellen worden uitgewerkt zodat tevens een bruikbaar product ontstaat. Meer informatie over de methode vindt u op de pagina Toelichting methoden PRISMA en SIRE.

In deze training zijn onderdelen van beide methoden gecombineerd tot een effectieve werkwijze die zich in veel instellingen heeft bewezen. Na behandeling van de achtergronden van de methode SIRE volgt toepassing van SIRE stap 1 t/m 3 op basis van casuïstiek van de organisatie(s) van de deelnemers. Vervolgens wordt de methode PRISMA uitgelegd en geoefend met casuïstiek (PRISMA oorzakenboom en subclassificaties). Tenslotte wordt de analyse afgerond met de laatste stappen van SIRE (o.a. formuleren verbetervoorstellen). Praktijkervaringen worden gewisseld en tips en trucs aangereikt.
Materiaal: handouts, handleiding oorzakenboom, classificatiekaart en uitgewerkte casus.
Voor medisch specialisten zijn met het volgen van de opleiding 8 accreditatiepunten te behalen.

« terug naar Agenda