Management Advies & Coaching

Advies; zorg en management

management zorgsectorDe besturing van zorginstellingen wordt sterk gedomineerd door risicobeheersing, patiëntveiligheid, human resources en financiën. Als risicomanagement al niet het centrale element is in de sturing (ERM – enterprise risk management), dan zullen risico en veiligheid op andere wijze een hoofdrol spelen in de sturing en dagelijkse uitvoering.
De zorg voor patiënt of cliënt eist optimale veiligheid. Dit is niet uitsluitend de unieke zorg voor de instelling. Sturing op overheidsniveau en druk van externe partijen als verzekeringen en toezichthouders spelen een grote rol.
Het specifieke karakter van het besturen krijgt nog een extra dimensie door de vele veranderingen in de zorg.

Het is de specialiteit van ZekerZo om deze complexe omgeving te overzien, advies uit te brengen en daadwerkelijk te ondersteunen bij het bereiken van een goed resultaat.

Advies; de eisen aan het management in de zorg

Om risicobeheersing een goede plek te geven en te hanteren als sturend element in de dagelijkse praktijk en veranderende omgeving is aandacht op veel terreinen vereist. In de managementtaken en stuurinstrumenten, de organisatiestructuur en de dagelijkse uitvoering, bij vernieuwingen, maar ook in de prioriteitstelling vind je de risicobeheersing terug. Dit vergt expertise en veel aandacht van het management in de zorg. ZekerZo geeft advies over sturing en risicobeheersing.
teamwork zorgsectorDe certificeringseisen helpen de instelling op weg maar de invulling van die eisen blijft overal zijn eigen specifieke maatregelen vragen. Klonen van maatregelen kan, maar mensen en cultuur vergen een eigen aanpak. De noodzaak tot teamwork is daarbij evident.

Advies; de managementvragen

‘Hoe maatregelen succesvol te verweven met sturing en dagelijkse uitvoering, hoe cultuurelementen objectief boven water te halen, hoe het onderling begrip en samenwerken te versterken?’ Deze en nog veel meer vragen vormen de basis voor een goede aanpak en verbetering van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Patiëntveiligheid, veilig werken en optimale risicobeheersing vragen de volle aandacht van het bestuur en management in de zorgsector; voorwaarden creëren. ZekerZo heeft de problematiek van het management in de zorg samengevat in een whitepaper ‘Risicomanagement in de zorg’.

WHITEPAPER MANAGEMENT IN DE ZORG

ZekerZo, hèt adviesbureau in de zorg

Van missie tot afdelingsplannen en cultuur, alle facetten van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement behoren tot het expertisegebied van ZekerZo. Voor omvangrijke organisatiebrede onderwerpen kan aanvullende deskundigheid worden ingeschakeld door de samenwerking met een externe partner. Mogelijke inzet:

 • organiseren en begeleiden van bijeenkomsten visie- en strategieontwikkeling met management en staf
 • advies over risicobeheersing en veiligheid bij organisatieveranderingen, fusies of innovaties
 • advisering en introductie patiëntveiligheid en kwaliteit bij raden van toezicht
 • introductie risicomanagement, al dan niet integraal, en andere cyclische beheersingsmaatregelen als VMS en PDCA
 • advies en inrichting verbeterprogramma’s; changemanagement
 • voor een snelle analyse van de huidige situatie beschikken we over een Quick Scan Risicobeheersing
 • intervisie management en medische staf o.a. op gebied van risicobeheersing, VIM, PRISMA, SIRE en HFMEA

Daarnaast kan ZekerZo putten uit haar opleidingsprogramma en presentaties voor leidinggevenden (zie pagina Opleidingen Management / VMS).

ZekerZo coacht management, commissies, teams en individuele medewerkers

De taken van management en staf zijn breed, de individuele of groepservaring verschilt. Bij veranderingen of verbetertrajecten kan onafhankelijke procesbegeleiding in een behoefte voorzien. Niet alleen voor de grootschalige activiteiten maar ook voor begeleiding van commissies, teams of individuele medewerkers. Monique Post heeft ruime ervaring met groepsbegeleiding en individuele coaching bij een nieuwe start, stroef lopende activiteiten, introductie van nieuwe maatregelen, cultuuromslag of sterke teamwisselingen. Mogelijkheden:

 • het coachen van het management (afdelingsmanagement en medisch management), vakgroepen, en medewerkers
 • specifieke begeleiding / coaching van beleidsmedewerkers Kwaliteit/Veiligheid en kwaliteitsfunctionarissen
 • begeleiding van calamiteitencommissies, MIP-commissie, MIC-commissies of VIM-commissies (zie pagina Inrichting Analyse Commissies)
 • professionele ondersteuning van implementatie- of verbetertrajecten

De inzet varieert van een dagdeel goed op weg helpen tot langdurige begeleiding van veranderingen. De aanpak verschilt afhankelijk van behoefte en intensiteit. De oriëntatiefase zal benut worden om goede doelstellingen en afspraken te maken. Informeer naar de mogelijkheden.

Contact en start

Voor een vrijblijvend gesprek met management of staf is een telefoontje of mail voldoende.