Auditing Veiligheidsorganisatie

Kwaliteit, veiligheid en management in de zorg

Vanuit het oogpunt van communicatie, uitstraling en formele eisen is certificering van kwaliteit en veiligheid voor de zorginstelling een must. Vanuit cultuur en waardering van de zorg kan de weg naar certificering een uiterst positief effect hebben op de zorgteams. Naast het noodzakelijk onderhoud aan de bereikte status is het goed om van tijd tot tijd te bezien of het getoetste kwaliteit- of veiligheidssysteem daadwerkelijk bijdraagt aan hogere patiëntveiligheid. Of alle maatregelen als werkbaar en nuttig worden ervaren, of de naleving een lust of een last is voor medewerkers en het welzijn van de patiënt gebaat is bij wat we doen. Is veiligheid en een veilige cultuur dagelijkse praktijk?

Wat is kwaliteit of veiligheid in de zorg?

De intrinsieke waarde van een kwaliteit- of veiligheidssysteem wordt door de medewerkers bepaald en door resultaten bevestigd. Een geringer aantal incidenten of calamiteiten is geen garantie voor veilige zorg. Er is niet zoiets als een papieren kwaliteit. De weg naar certificering is niet een weg naar een certificaat maar een gezamenlijk traject naar sterker teamwork, professionalisering van het beroepsuitoefening, openheid en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid naar de patiënt of cliënt, maar ook naar elkaar.

Nulmeting of check; audit door ZekerZo

ZekerZo hecht er aan om de werkelijke situatie te bepalen en met u te werken aan verbetering van patiëntveiligheid. De reden voor een toetsingsonderzoek kan liggen in het voorbereiden van de zorginstelling op certificatie conformNIAZ
NIAZ-NTA of HKZ eisen of het realiseren van verbeterpunten uit eerdere onderzoeken We toetsen hoe de werkelijkheid zich verhoudt tot de normen. We willen een stap verder gaan en de intrinsieke waarde beoordelen met uw medewerkers en een sturingsinstrument in handen geven voor het borgen of verbeteren van kwaliteit en veiligheid

Aanpak van een audit

De audit zal in een intakegesprek vorm krijgen. We bepalen:

De doelstellingen
De afbakening (organisatie / afdeling / team)
Het betrekken van de omgeving van patiënt of cliënt
De vaststelling van hoofditems en planning
De omvang van desk research en interviews
Vorm van rapportage of verslag
De adviesfunctie van ZekerZo ten aanzien van verbeteringen
De ruimte en globale planningsaspecten voor verbetering

Contact en start

Wilt u een onafhankelijke toetsing en advies over het bereiken van een veiliger zorg in uw instelling en spreekt de ZekerZo aanpak u aan, neem dan contact op. Een telefoontje of mail is voldoende.